23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Καπναγωγός EXPANSION

EXPANSION-TeaserΚαμινάδα Μονού Τοιχώματος EXPANSION

 

 

Περιλαμβάνει καμινάδα κaι εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για Συστήματα:

 • Κλιματισμού,
 • Αεροθέρμανσης,
 • Εξαερισμού,
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών,
 • Μεταφοράς σωματιδίων,
 • Υδρορροών,
 • Αποχετεύσεων και
 • Προστασίας των μονώσεων σε υδραυλικά δίκτυα

Επαγγελματικών και Βιομηχανικών χώρων. Κατασκευάζεται από:

 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς EXPANSION ED-SS
 • Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς EXPANSION ED-GS
 • Πάχη χάλυβα 0,50mm, 0,60mm και 0,70mm

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

 • Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση
 • Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρων σε μούφα με εκτόνωση (αρσενικό – θηλυκό)
 • Στεγανότητα των συνδέσεων με την τοποθέτηση δακτυλίων θερμοσιλικόνης

Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων των σειρών ACCESSORIES BY REQUEST.
Σχετικές εικόνες:

ED-SS-LP

ED-SS-LP

ED-SS-TA

ED-SS-TA

ED-SS-EL-90

ED-SS-EL-90

ED-SS-HT

ED-SS-HT

ED-SS-RE

ED-SS-RE

ED-SS-EL-45

ED-SS-EL-45