23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

ACCESSORIES

ACCESSORIES-TeaserACCESSORIES

 

 

Περιλαμβάνονται:
 • Απολήξεις διαφόρων τύπων,
 • Πώματα καθαρισμού και υγροποιήσεων,
 • Εναλλάκτες θερμότητας,
 • Ηχοπαγίδες,
 • Στηρίγματα για κάθε εφαρμογή,
 • Βάσεις στήριξης,
 • Τηλεσκοπικοί αγωγοί,
 • Σφιγκτήρες ,
 • Μούφες σύνδεσης,
 • Τερματικοί πάτοι και
 • Ρυθμιστικά διαφράγματα.
Τα προϊόντα κατασκευάζονται από:
 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA
 • Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142
 • Πάχη χάλυβα από 0,40mm έως 2,00mm
Η πλούσια γκάμα εξαρτημάτων και παρελκόμενων:
 • Συμπληρώνει τις υπόλοιπες σειρές καμινάδων και αεραγωγών.
 • Εξασφαλίζει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά

Σχετικές εικόνες:

AC-BRD-SS

AC-BRD-SS

AC-CAF-SS

AC-CAF-SS

AC-COF-GS

AC-COF-GS

AC-COS-SS

AC-COS-SS

AC-CUF-SS

AC-CUF-SS

AC-DAM-GS

AC-DAM-GS

AC-FRF-SS

AC-FRF-SS

AC-HAC-SS

AC-HAC-SS

AC-HAW-SS

AC-HAW-SS

AC-HDW-SS

AC-HDW-SS

AC-HEX-SS

AC-HEX-SS

AC-HHW-SS

AC-HHW-SS

AC-HWT-CO

AC-HWT-CO

AC-HWT-MS

AC-HWT-MS

AC-MFF_MFM-GS-FX

MFFMFMGSFX

AC-MFF_MFM-GS

ACMFFMFMGS

MFFMFMSSFX

MFFMFMSSFX

 

 

 

AC-MFF_MFM-SS

ACMFFMFMSS

AC-PLX-SS

AC-PLX-SS

AC-SDT-GS

AC-SDT-GS

AC-STR-SS

AC-STR-SS

AC-TAP-SS

AC-TAP-SS

AC-TEL-SS

AC-TEL-SS

AC-TFM-GS-02

AC-TFM-GS-02

AC-TFM-SS-02

AC-TFM-SS-02

AC-VLC-SS

AC-VLC-SS