23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Καπναγωγός ATRITUBE CH-304-CE

CH-304-HD-CE-LPΚαμινάδα Διπλού τοιχώματος ATRITUBE CH-304-CE®

Η σειρά περιλαμβάνει καμινάδα και εξαρτήματα κατάλληλα για την απαγωγή καυσαερίων από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ξύλο, κατασκευασμένα από:

  • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA.
  • Πάχη χάλυβα 0,40mm και 0,50mm
  • Προσφέρεται με θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 120Kg/m3, και εμπορική ονομασία σειράς ATRITUBE CH-304-HD-CE®.
  • Προσφέρεται με θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 60Kg/m3, και εμπορική ονομασία σειράς ATRITUBE CH-304-LD-CE®.

Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων της σειράς ACCESSORIES.
   Οι καμινάδες και τα εξαρτήματα της ATRITUBE CH-304-CE έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους, από την οδηγία προϊόντων δομικών κατασκευών 89/106/ΕΟΚ, ελέγχους και ικανοποιούν όλους τους όρους των απαιτήσεων της σήμανσης CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ των προτύπων ΕΝ 1856-1:2006.  Η πιστοποίηση CE έγινε από τον αναγνωρισμένο φορέα MPA NRW την 01-10-2009.
Σχετικές Εικόνες

CH-304-HD-CE-LP

CH-304-HD-CE-LP

CH-304CE-EL_90

CH-304CE-EL_90

CH-304CE-EL_45

CH-304CE-EL_45

CH-304-HD-TA-CE

CH-304-HD-TA-CE

CH-304-HD-CE-RE

CH-304-HD-CE-RE

AC-TFM-CH

AC-TFM-CH

AC-HWT-CH-CE

AC-HWT-CH-CE