23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Προϊόντα CRIMPY

CRIMPY-TeaserΣειρά προϊόντων CRIMPY

 

 

Περιλαμβάνει αγωγούς ελικοειδούς ή ευθείας ραφής και εξαρτήματα, μονού τοιχώματος.  Είναι ιδανική για Συστήματα:

 • Κλιματισμού,
 • Αεροθέρμανσης,
 • Εξαερισμού,
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών,
 • Μεταφοράς σωματιδίων,
 • Υδρορροών,
 • Αποχετεύσεων,
 • Προστασίας των μονώσεων σε υδραυλικά δίκτυα,
 • Καλουπιών για μπετόν, σαν στρόγγυλες κολώνες,
 • Ως βαρέλια, μικρές δεξαμενές και κυκλικά κιβώτια.

Κατασκευάζεται aπό:

 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA, που διατίθεται με εμπορικές ονομασίες σειράς CRIMPY CD-SS & CRIMPY CR-SS
 • Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142, που διατίθεται με εμπορικές ονομασίες σειράς CRIMPY CD-GS & CRIMPY CR-GS
 • Πάχη χάλυβα 0,40mm, 0,50mm και 0,60mm

Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

 • Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και δημιουργία γκράφας

Η σειρά χωρίζεται σε δύο ομάδες, την CRIMPY-CR και την CRIMPY-CD, που διαφέρουν ως προς την διαμόρφωση των άκρων τους και τον τρόπο σύνδεσης των τεμαχίων μεταξύ τους.
Στη σειρά CRIMPY-CR η σύνδεση των τεμαχίων γίνεται με διαμόρφωση των άκρων σε μούφα με πτύχωση (γρανάζι).
Στην σειρά CRIMPY-CD τα άκρα των προϊόντων παραμένουν χωρίς καμία πρόσθετη διαμόρφωση και η σύνδεσή τους γίνεται με κατάλληλες μούφες από την σειρά FLANGE & ACCESSORIES.
Οι αγωγοί ελικοειδούς ραφής από την διατομή Ø 300 και πάνω κατασκευάζονται με επιπλέον  νεύρωση.
Συνεργάζεται με τα προϊόντα της σειράς FLANGE και με ποικιλία εξαρτημάτων των σειρών ACCESSORIES BY REQUEST.
Σχετικές εικόνες:

CD-SS-LP

CD-SS-LP

CD-SS-SP

CD-SS-SP

CD-SS-TA

CD-SS-TA

CD-SS-RE

CD-SS-RE

CR-SS-EL-90

CR-SS-EL-90

CD-SS-HT

CD-SS-HT

CR-SS-EL-45

CR-SS-EL-45