23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Hitachi YUTAKI S80
Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών

(έως 80 °C) 

Hitachi YUTAKI S80     Η νέα διαιρούμενη αντλία θερμότητας S80 αποτελεί την έξυπνη και ιδανική λύση και για τους πιο απαιτητικούς αφού μπορεί να παρέχει νερό 80 °C και να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και τους -20 °C.
     Η καινοτομία της Hitachi έγκειται στη δυνατότητα λειτουργίας ενός ή δύο ψυκτικών κύκλων (smart cascade) ανάλογα με τις συνθήκες (εσωτερικές και εξωτερικές) και την εξοικονόμηση ενέργειας.
     Διαθέτει πρόσθετο τρίτο εναλλάκτη που ελέγχεται από ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα παρέχοντας τη δυνατότητα να λειτουργεί είτε σαν Yutaki S με ένα κύκλο είτε σαν Yutaki S80 με δύο κύκλους.
     Το σύστημα ελέγχου της μονάδας επεξεργάζεται τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν καθώς και τις απαιτήσεις του χώρου και αποφασίζει αν θα λειτουργήσει με έναν ή δύο κύκλους έχοντας σαν βασικό κριτήριο τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω και μέσω των inverter συμπιεστών και ανεμιστήρων επιτυγχάνει:

  •            Την απαιτούμενη θερμοκρασία ανεξάρτητα 
από τις εξωτερικές συνθήκες
  •          Τη σταθερή διατήρηση της απόδοσής του 
ακόμη και με θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 -15 °C
  •          Τη μέγιστη δυνατή απόδοση  
με την ελάχιστη κατανάλωση 
ενέργειας
  •          Αντικατάσταση του λέβητα 
σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς
καμία αλλαγή και χωρίς την απαίτηση βοηθητικής πηγής ενέργειας.

Καινοτομία HITACHI  
Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος
(Smart Cascade)

Smart Cascade

Υψηλή ενεργειακή απόδοση
Ο συνδυασμός των συμπιεστών inverter scroll που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας Yutaki S80 του έξυπνου διαδοχικού ψυκτικού κύκλου (smart cascade), της χρήσης τριών (3) εναλλακτών θερμότητας υψηλής απόδοσης και των αντλιών νερού (κυκλοφορητών) χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, οδηγούν σε ένα σύστημα εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας που διαθέτει το υψηλότερο βαθμό απόδοσης στην αγορά (COP).
Υψηλή θερμική απόδοση
Οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της σειράς Yutaki S80, παρέχουν την υψηλότερη θερμική απόδοση στην αγορά, έως 18 kW.
Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού έως 80 °C και σε ακραίες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (-20 °C).

Βαθμοί Απόδοσης

Θερμικοί Απόδοση

Θερμοκρασίες Λειτουργίας

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  •  Η μέτρηση της ονομαστικής θερμικής ισχύος των μηχανημάτων γίνεται βάσει του προτύπου: ΕΝ 14511, όπου προβλέπεται μήκος σωληνώσεων 7,5 μέτρα και ανύψωση σωληνώσεων 0 μέτρα.
  • Οι αποδόσεις δίνονται στη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του συμπιεστή. Δεν περιλαμβάνεται η απόψυξη.