23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Λέβητες Ξύλου – Pellets ATMOS D45P-D15EP-D18SP-D25SP-D32SP

Λέβητες με αεροποίση συνδιασμένοι για καύση Ξύλου-Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο και Pelelts  Η νέα σειρά του σύνθετου λέβητα Atmos DC 15EP (L), DC 18SP (L), DC 25SP (L), DC 32SP (L) διευκολύνει την καύση των ξύλων για την αρχή της αεριοποίησης γεννήτριας σε συνδυασμό με ένα...