23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Τι είναι ενεργειακές εστίες?

Ποιες εστίες ονομάζουμε ενεργειακές;
Ενεργειακή θα αποκαλέσουμε μία εστία η οποία κατά την καύση του ξύλου μέσα στον θάλαμο καύσης ξεπερνάει τους 650ο Κελσίου που είναι το όριο βάση των νόμων της φυσικής της ανάφλεξης των καυσαερίων. Πάνω απ’ αυτές τις θερμοκρασίες αρχίζει η ονομαζόμενη δευτερογενής καύση και όσο πιο ψηλές θερμοκρασίες αναπτύσσονται στο θάλαμο καύσης τόσα περισσότερα καυσαέρια αναφλέγονται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε την επιπλέον ενέργεια της θερμογόνου δύναμης της καύσης των καυσαερίων.

Μία πραγματικά ενεργειακή εστία υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας υλικών μπορεί να ξεπεράσει τους 900ο Κελσίου, όπως οι ενεργειακές εστίες της Νορβηγικής εταιρείας Nordpeis!!!