23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ.

Κόστος ανά τόνο
1 τόνος πετρέλαιο 890 ευρώ
1 τόνος πυρηνόξυλο 70- 80 ευρώ
1 τόνος πελλέτας 250 ευρώ
1 τόνος ξύλο 83 ευρώ

Θερμογόνος δύναμη
1 κιλό πετρέλαιο αποδίδει 10.200 kcal
1 κιλό πυρηνόξυλο αποδίδει 4.000 kcal
1 κιλό πελλέτα αποδίδει 4500 kcal
1 κιλό ξύλο αποδίδει 4.200 ώς 5.200 kcal
Απόδοση  ίδιας θερμογόνου  δύναμης
1 κιλο πετρελαιο αποδιδει         10200 kcal
2,55 κιλα πυρηνοξυλο αποδιδει 10200 kcal
2,27 κιλα πελλετα αποδιδει        10200 kcal
2,17 κιλα ξυλο αποδιδει             10200 kcal

Τιμή απόδοση ίδιας θερμογόνου δύναμης
1 τονος πετρελαιο                      890   ευρω
2,55 τονοι πυρηνοξυλο              191   ευρω
2,27 τονοι πελλετα                     567  ευρω
2,17 τονοι ξυλα                          180  ευρω

Πίνακας τιμής τώρα
1 τονος πετρελαιο                               ευρω
2,55 τονοι πυρηνοξυλο                       ευρω
2,27 τονοι πελλετα                              ευρω
2,17 τονοι ξυλου                                 ευρω