Επιλογή μηχανήματος

1. Χώρα προέλευσης

2. Ποιότητα κατασκευής

3. Τρόπος λειτουργίας

4. Εγγύηση

5. Ενεργειακά πιστοποιητικά

6. ISO εγκατάστασης σε κατοικημένη περιοχή .

Τα σχόλια έχουν κλείσει.