23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Λέβητες Ξύλου με Πυρόληση

      Πυρόλυση ονομάζουμε τη χημική διάσπαση οργανικών υλικών που λαμβάνει χώρα όταν αυτά θερμαίνονται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και άλλων αντιδραστηρίων. Τυπικό παράδειγμα πυρόλυσης είναι το μαγείρεμα των τροφών με τηγάνισμα ή ψήσιμο. (αν και το μαγείρεμα λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον ο φλοιός της τροφής εμποδίζει το οξυγόνο να έρθει σε επαφή με το εσωτερικό). Η εκτενής πυρόλυση που αφήνει ως κατάλοιπο μόνο άνθρακα ονομάζεται ανθρακοποίηση.
Αεριοποίηση ονομάζεται η μετατροπή στερεών καυσίμων σε αέρια καύσιμα με τη μέθοδο της πυρόλυσης. Η αεριοποίηση των καυσίμων γίνεται παρουσία ατμού ή αέρα σε ποσότητα μικρότερη από την απαιτούμενη για τέλεια καύση (ατελής καύση).
Στους ξυλολέβητες αεριοποίησης (ή πυρόλυσης, ή ανεστραμμένης φλόγας όπως τους ονομάζουμε), αξιοποιείται το φαινόμενο της αεριοποίησης για την καύση των ξύλων με τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

ATMOS

Atmos

​Η αεροποίηση του καυσίμου (αντίθετο κάψιμο) με την καύση σε κεραμικό χώρο εγγυάται πλήρη καύση όλων των ουσιών καύσης. Η εισαγωγή του αέρα ρυθμίζεται από τον ανεμιστήρα αναρρόφησης.

Οι λέβητες ATMOS έχουν ανταγωνιστικές τιμές και οικονομία καύσης. Ο θάλαμος καύσης (χοάνη) είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητα λαμαρίνα 6mm πάχους…

LOGANO

Buderus logo
 

WT Logano S121    Κατασκευαστής: Buderus. Με  χαλύβδινο λέβητα στερεών καυσίμων αεριοποίησης.

Οι λέβητες Logano S121 είναι εξοπλισμένοι με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αναρρόφησης και λειτουργεί με ανεμιστήρα για την αεριοποίηση του ξύλου. Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σημαίνει εξοικονόμηση όχι μόνο

VITOLIGNO

Vitoligno
 

Vitoligno 100-S    Κατασκευαστής: Viessmann.  Xαλύβδινος  λέβητας  στερεών καυσίμων αεριοποίησης θερμικής ισχύος 25-30-40 kW.

Vitoligno 100-S είναι ένας λέβητας στερεών καυσίμων από ξύλο με λειτουργία αεριοποίησης και με ονομαστική ισχύ 25-30-40  kW.