23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Στην Τζίντζιος Ενεργειακή  μπορείτε να ενημερωθείτε για  τους καλύτερους και οικονομικούς  λέβητες ξύλου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των προϊόντων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τζίντζιος ενεργειακή.
Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον¨ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Απλοί Λέβητες Ξύλου

Levites-Xilou-D15-D20-D30

Οι απλοί  λέβητες που προορίζονταν για την καύση ξύλου για βασική αρχή της καύσης χωρίς ανεμιστήρα αναρρόφησης.

Λέβητες Ξύλου με Πυρόληση

Στους λέβητες ξύλου με αεριοποίηση (ή πυρόλυσης, ή ανεστραμμένης φλόγας όπως τους ονομάζουμε), αξιοποιείται το φαινόμενο της αεριοποίησης για την καύση των ξύλων με τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Λέβητες Ξύλου – Pellets

Οι λέβητες δουλεύουν ταυτόχρονα με ξύλο + Pellets,  ξύλο + αέριο,  ξύλο + πετρέλαιο!