23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Προϊόντα FLEXIBLE

FLEXIBLE-TeaserΣειρα προϊόντων FLEXIBLE

 

 

Περιλαμβάνονται εύκαμπτοι αγωγοί, αεραγωγοί με ή χωρίς θερμομόνωση.
Τα προϊόντα κατασκευάζονται από:

 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA, με πάχη 0,09mm και 0,10mm
 • Foil αλουμινίου 8150 H22, με πάχη 0,08mm, 0,09mm και 0,10mm
 • Φύλλο αλουμινίου με επικάλυψη συνθετικού υλικού και σκελετό από ατσαλόσυρμα
 • Λευκό πολυεστέρα πάχους 40 microns και σκελετό από ατσαλόσυρμα
 • Λευκό πολυεστέρα με μόνωση αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 5,00mm και σκελετό από ατσαλόσυρμα

Οι εύκαμπτοι αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατάλληλοι για Συστήματα:

 • Απαγωγής καυσαερίων και
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών

Οι εύκαμπτοι αγωγοί από Foil αλουμινίου είναι ιδανικοί για Συστήματα:

 • Εξαερισμού,
 • Αεροθέρμανσης και
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί από φύλλο αλουμινίου και λευκό πολυεστέρα προτείνονται για Συστήματα:

 • Κλιματισμού,
 • Αεροθέρμανσης,
 • Εξαερισμού και
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών.

Σχετικές εικόνες:

FX-AL-SP

FX-AL-SP

FX-AP-SP

FX-AP-SP

FX-SS-SP

FX-SS-SP

FX-PP-SP

FX-PP-SP

FX-FM-SP

FX-FM-SP