23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]

Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόδοση στο τζάκι μας.

Το τζάκι και η κατασκευή του είναι το πρώτο ζητούμενο. Το τζακι αποτελεί μία μικρή κατασκευή που πρέπει να είναι καλοσχεδιασμένη, ώστε «να τραβά καλά», όπως συνηθίζεται να λέμε, ανεξάρτητα από το μέγεθος της φωτιάς. Το πόσο καλά τραβάει το τζακι επηρεάζεται κι από την επιφάνεια που καταλαμβάνει η φωτιά και τα καυσόξυλα μέσα στην εστία.
Επίσης, είναι χρήσιμο τις πρώτες φορές που θα λειτουργήσουμε το τζάκι να ελέγξουμε πόσο εκτεταμένη φωτιά μπορεί να ικανοποιήσει χωρίς αυτό να καπνίζει και τι είδος απο καυσοξυλα πρέπει να επιλέξουμε. Σημαντικό, επίσης, είναι ο τύπος της εστίας που έχουμε. Η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που δίνει ένα τζακι εξαρτάται σημαντικά από τα καυσόξυλα και από την εστία που μπορεί να είναι χτιστή με πυρότουβλα (απόδοση 10-15%), προκατασκευασμένη με μαντέμι (απόδοση 15-25%) ή ενεργειακή (απόδοση ως και 85%). Τα ενεργειακά τζάκια προτιμούνται σήμερα, διότι έχουν τη μεγαλύτερη θερμική απόδοση. Ρόλο παίζει και η επιλογή της πόρτας του τζακιού που πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για να απομονώνει τον αέρα. Εννοείται ότι τα καυσοξυλα μας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ξερά. Η θερμότητα που δίνει το τζακι εξαρτάται βέβαια από το είδος και το μέγεθος από τα καυσοξυλα που χρησιμοποιούμε, αλλά επιπρόσθετα εξαρτάται κι από τον τρόπο πού θα τοποθετίσουμε τα ξυλα για το τζακι στην εστία. Αυτό είναι ένα μυστικό στην επιτυχία της καλής φωτιάς. Δεν πρέπει τα καυσοξυλα να είναι στριμωγμενα μεταξύ τους για να μπορεί να κυκλοφορει ο αέρας ανάμεσά τους και να τα τροφοδοτεί με το απαραίτητο για την καύση οξυγόνο.