23210 93066 - Κιν.: 6977600939 [email protected]


Καμινάδα τζακιούΤι πρέπει να προσέχουμε :

  • Χρησιμοποιείτε ξερά ξύλα.
  • Χαρείτε το τζάκι σας με σύνεση, μην το γεμίζετε με ξύλα εάν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

   Επίσης μία από τις σημαντικότερες εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιείται είναι ο καθαρισμός του τζακιού.
Όχι μόνο για να μας προφυλάξει από μια δυσάρεστη ανάφλεξη των υπολειμμάτων της καύσης στο εσωτερικό της καμινάδας αλλά και για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.

        Ο σωστός χρόνος καθαρισμού είναι στο τέλος της χειμερινής περιόδου που πρακτικά μας απαλλάσσει από τα υπολείμματα της καύσης, την μυρωδιά στις υγρές ημέρες της άνοιξης και τα αιωρούμενα σωματίδια που πέφτουν και λερώνουν το σαλόνι μας από τη καμινάδα του τζακιού.

Καθαρίζουμε  το εσωτερικό της καμινάδας από την «καπνιά» που χτίζεται στα τοιχώματα της καμινάδας κατά τη διάρκεια της καύσης.

    Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του τζακιού σας και της καμινάδας, χωρίς να λερώνουμε τον χώρο σας έτσι ώστε να είστε ήσυχοι για την ασφαλή λειτουργία του.